Pollarity

Mapping humanity

wizard Nieuwe poll wizard

Stap 1/5 - Algemene informatie over je poll.

Geen vraag [Naamloos] (0 Opties)

Taal: i

Pollvraag:

i
i
Geavanceerde poll instellingen:

Selecteer het polltype:i

Normaal
normal
Multiselectie
multiselect
Numeriek
numeric
Waardering
range

i

Selecteer een restrictie voor je poll

Poll restricties maken een poll alleen beschikbaar voor een bepaalde groep mensen

Selecteer een bestaande restrictie

 - of -

Voeg een restrictie toe
Zoek naar de optie waar je je nieuwe poll tot wil beperken. Bijvoorbeeld: Als je een poll wil maken alleen voor autobezitters, zoek naar 'auto' in Polls, klik op de poll 'autobezit' en selecteer de optie 'Ja'; dan kunnen alleen de mensen die Ja gestemd hebben op autobezit op je nieuwe poll stemmen.